Kontakt oss

Hedlo er en privat turisthytte og vi kan derfor ta imot forhåndsbestillinger.
Ved å forhåndsbestille slipper man jaget med å løpe i fjellet for å få plass.

Ring oss på telefon 976 926 32 i sesongen
eller på telefon 67 54 26 95 resten av året

Dere kan også kontakte oss ved å sende email til k-oddmyk@online.no
Vi kan foreløpig ikke besvare e-post i juli og august.